UA | RU
13 січня 2021, 14:28 162

"Парад тарифних сесій": місцеві ради скликають позачергові сесії для реагування на підвищення тарифів

У кількох місцевих радах "тарифні сесії" відбудуться уже завтра
У кількох місцевих радах "тарифні сесії" відбудуться уже завтра
"Тарифний протест" в Івано-Франківській області. Фото Галицький кореспондент

Місцеві ради скликають позачергові сесії з метою прийняти звернення до центральних органів влади щодо підвищення тарифів на газ та електроенергію.

Про це повідомляє RegioNews.

Уже завтра "тарифні сесії" скликають Волинська, Полтавська обласні ради, Луцька, Шепетівська і Славутська на Хмельниччині міські ради. Херсонська облрада планує зібратися з цього ж питання 21 січня.

14 січня у Полтаві планують провести позачергову сесію Полтавської обласної ради, на яку запросять керівників усіх газорозподільних компаній області та представника НКРЕКП. Розпорядження про це підписав голова облради Олександр Біленький. Позачергове засідання депутатів скликають за ініціативи фракцій "Довіра", "Європейська Солідарність", "Рідне місто", ОПЗЖ та "Батьківщина".

У Луцьку скликається позачергова сесія Волинської обласної ради. Про це повідомили на сторінці установи у фейсбуці. Відповідне розпорядження підписав голова обласної ради Григорій Недопад. Сесія відбудеться 14 січня 2021 року о 12 годині в залі засідань обласної ради. Розглядатиметься питання "Про звернення Волинської обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо недопущення підвищення тарифів для населення".

14 січня також відбудеться позачергове засідання і Луцької міської ради щодо недопущення підвищення тарифів для населення. Обранці міської громади розглянуть проект звернення щодо мораторію на підвищення тарифів для населення. Про це повідомляють на сайті Луцької міськради.

14 січня о 10:00 в залі засідань міської ради відбудеться засідання позачергової 4-ї сесії міської ради. На розгляд вноситься питання "Про звернення депутатів Луцької міської ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо мораторію на підвищення тарифів для населення", - пишуть на сайті міськради.

Під­ви­щен­ня та­ри­фів на енер­го­но­сії та вве­ден­ня лок­да­уну спо­ну­ка­ли на­род­них об­ранців місь­ких рад Ше­пе­тівсь­ко­го району на Хмельниччині зіб­ра­ти­ся на по­за­чер­го­ві се­сії.

Ста­ном на сьогод­ні ма­ємо три звер­нення від де­пу­татсь­ких фрак­цій — "Бать­ків­щи­на", "Єв­ро­пей­ська Со­лі­дар­ність" та "За май­бут­нє" — що­до пи­тан­ня вре­гу­лю­ван­ня під­няття вар­тостей на енер­го­но­сії та лок­да­уну. То­му, зав­тра, 14.01.21 о 10:00 скли­каю по­за­чер­го­ву се­сію Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди зад­ля уз­годжен­ня по­даль­ших дій з вре­гу­лю­ван­ня цих пи­тань, а та­кож під­го­тов­ки від­по­від­них звер­нень до Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни, Вер­ховної Ра­ди Ук­ра­їни та Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни, — на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці Шепетівський місь­кий го­ло­ва Ві­та­лі Бу­зиль.

Та­кож на се­сію збе­руть­ся де­пу­та­ти Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди - але вже 15 січня.

Ви­рі­ше­но про­вес­ти 15 січ­ня по­за­чер­го­ву се­сію місь­кої ра­ди, на якій роз­гля­ну­ти пи­тан­ня прий­нят­тя звер­нень на Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни В. Зе­ленсь­ко­го, Прем’єр-мі­ніс­тра Ук­ра­їни Д. Шми­га­ля та на­род­них де­пу­та­тів Ук­ра­їни: що­до не­об­хіднос­ті не­гай­но­го пе­рег­ля­ду на дер­жавно­му рів­ні ді­ючих та­ри­фів, які збіль­шу­ють фі­нан­со­вий тя­гар для плат­ни­ків, на при­род­ний газ та елек­тро­енер­гію для усіх ка­те­го­рій спо­жи­ва­чів та по­вер­нення до ці­но­вої по­лі­ти­ки, що ді­яла ста­ном на 01 квіт­ня 2020 ро­ку, — по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди.

Херсонська обласна рада скликається на позачергову сесію з "тарифних питань" 21 січня.


 
Підписуйтесь на RegioNews

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook